Skip to main content

Bảng băm phân tán – Wikipedia tiếng Việt

Các bảng băm phân tán

Bảng băm phân tán (tiếng Anh: distributed hash table, viết tắt DHT) là một lớp các hệ thống phân tán không tập trung, cung cấp một dịch vụ tra cứu tương tự như một bảng băm: các cặp (khóa, giá trị) được lưu trữ trong DHT, và bất kỳ nút mạng tham gia nào cũng có thể lấy được giá trị liên kết với một khóa cho trước một cách hiệu quả. Nhiệm vụ lưu trữ ánh xạ từ khóa tới giá trị được phân tán giữa các nút, bằng cách đó sẽ giảm bớt lỗi nếu có thay đổi trong một tập hợp các nút tham gia. Điều này cho phép sử dụng DHT cho một số lượng cực lớn các nút mạng và xử lý việc vào, ra, và lỗi các nút mạng một cách liên tục.

DHT tạo nên cơ sở hạ tầng cho việc xây dựng các dịch vụ phức tạp hơn, chẳng hạn như các hệ thống file phân tán, chia sẻ file trong mạng đồng đẳng, hệ thống phân phối nội dung (content distribution), web cache có tính hợp tác, multicast, anycast, dịch vụ tên miền và instant messaging. Các mạng phân tán nổi tiếng sử dụng DHT bao gồm máy theo dõi phân tán của BitTorrent, mạng eDonkey, mạng bot Storm, YaCy, và Coral Content Distribution Network.





DHT nhấn mạnh các tính chất sau:


 • Phi tập trung (decentralization): tập thể các nút mạng tạo nên hệ thống mà không cần một sự điều phối từ trung tâm.

 • Ổn định: hệ thống hoạt động hiệu quả ngay cả khi trong đó có hàng nghìn hay hàng triệu nút.

 • Chịu lỗi (fault tolerance): hệ thống đáng tin cậy (theo một nghĩa nào đó) ngay cả khi các nút mạng liên tục ra vào mạng và gặp sự cố.

Một kĩ thuật quan trọng để đạt được những mục tiêu này là mỗi nút chỉ nên cộng tác với một vài nút khác trong hệ thống – thông dụng nhất là của số nút tham gia (xem bên dưới) – để mỗi thay đổi đối với việc ra/vào hệ thống chỉ đòi hỏi lượng nhỏ công việc xử lý tình huống.

Một số thiết kế DHT hướng đến tính an toàn trước các thành viên ác ý[1] và cho phép các thành viên giữ tình trạng ẩn danh, tuy điều này ít thông dụng hơn tại nhiều hệ thống đồng đẳng khác (đặc biệt là các hệ thống chia sẻ file); xem anonymous P2P.

Cuối cùng, DHT phải xử lý được các vấn đề cố hữu của các hệ thống phân tán, chẳng hạn như load balancing, data integrity, và hiệu năng (cụ thể là đảm bảo rằng các thao tác như định tuyến và lưu trữ hoặc lấy dữ liệu đòi hỏi thời gian thi hành ngắn).



Cấu trúc của một DHT có thể được phân thành một số thành phần chính.[2][3]


 • Nền tảng là một không gian khóa (keyspace) trừu tượng, chẳng hạn tập các xâu kích thước 160-bit.

 • Một phương án phân hoạch không gian khóa (keyspace partitioning) chia tách sở hữu không gian khóa này giữa các nút thành viên.

 • Một mạng overlay kết nối các nút, cho phép chúng tìm nút chủ của một khóa nào đó trong không gian khóa.

Một khi các thành phần này được lắp ráp vào đúng chỗ, một tình huống điển hình của việc sử dụng DHT cho việc lưu trữ và lấy dữ liệu như sau. Giả sử không gian khóa là một tập các xâu 160-bit. Để lưu trữ một file với cho trước vào DHT, thực hiện băm SHA1 cho , tạo một khóa kích thước 160-bit, và thông điệp được gửi tới một nút bất kì tham gia DHT. Thông điệp này được gửi chuyển tiếp từ nút này tới nút khác qua mạng overlay cho đến khi nó đến được nút duy nhất chịu trách nhiệm cho khóa theo như quy hoạch không gian khóa đã quy định, cặp sau đó được lưu trữ tại nút này. Từ đó, một khách hàng bất kì có thể lấy nội dung của file bằng cách lại thực hiện hàm băm cho để lấy khóa và yêu cầu một nút DHT bất kì tìm dữ liệu được liên hệ với khóa bằng một thông điệp . Thông điệp này sẽ lại được định tuyến theo mạng overlay để tới được nút chịu trách nhiệm cho khóa , nút này sẽ trả lời bằng được lưu trữ tại đó.

Các thành phần phân hoạch không gian khóa và mạng overlay được mô tả ở dưới đây theo các nguyên lý chính thông dụng cho hầu hết các DHT; chi tiết còn tùy theo các thiết kế khác nhau.


Phân hoạch không gian khóa[sửa | sửa mã nguồn]


Đa số các DHT dùng một dạng hàm băm ổn định (consistent hashing) để ánh xạ từ khóa tới các nút. Kĩ thuât này sử dụng một hàm định nghĩa một khái niệm trừu tượng là khoảng cách từ khóa tới khóa , khái niệm này không liên quan đến khoảng cách địa lý hay độ trễ mạng. Mỗi nút được gán một khóa đơn, gọi là định danh của nút (ID). Một nút với ID sở hữu tất cả các khóa mà là ID gần nhất theo hàm khoảng cách .



Ví dụ. DHT Chord coi các khóa như là các điểm trên một đường tròn, còn là độ dài cung tròn nối từ tới theo chiều kim đồng hồ. Không gian khóa tròn này được phân thành các cung liền nhau, trong đó các điểm mút là định danh của các nút. Nếu là hai ID liên tiếp, thì nút với ID sở hữu tất cả các khóa nằm giữa .



Consistent hashing có tính chất quan trọng rằng việc xóa hay thêm một nút chỉ làm thay đổi tập khóa thuộc sở hữu các nút có ID liền đó, và không ảnh hưởng đến tất cả các nút khác. Tính chất này trái với bảng băm truyền thống mà trong đó việc thêm hoặc bớt một bucket dẫn đến việc phải ánh xạ lại gần như toàn bộ không gian khóa. Do mỗi thay đổi về sở hữu thường tương ứng với một loạt các di chuyển tốn kém về băng thông khi các đối tượng được lưu tại nút này chuyển sang nút khác, việc tối thiểu hóa các hoạt động tái tổ chức như vậy là cần thiết cho việc hỗ trợ có hiệu quả tần suất cao của hiện tượng nút đến và đi.


Mạng nằm ngang[sửa | sửa mã nguồn]


Mỗi nút lưu trữ một tập các liên kết tới các nút khác (danh sách hàng xóm hoặc bảng định tuyến). Các liên kết này tạo nên mạng nằm ngang. Một nút lựa chọn danh sách hàng xóm của mình theo một cấu trúc nhất định, được gọi là photo mạng.

Tất cả các tô pô DHT đều có một biến thể nào đó của tính chất quan trọng nhất: với khóa bất kì, một nút hoặc có ID sở hữu hoặc có liên kết tới một nút ở gần hơn, theo khái niệm khoảng cách không gian khóa được định nghĩa ở trên. Khi đó, có thể dễ dàng định tuyến một thông điệp tới chủ sở hữu của một khóa bất kì bằng thuật toán ăn tham (thuật toán không nhất thiết tối ưu toàn cục) sau đây: tại mỗi bước, gửi chuyển tiếp thông điệp tới hàng xóm có ID gần nhất. Khi không có hàng xóm nào như vậy là khi ta đã đến được nút gần nhất—chủ sở hữu của khóa theo định nghĩa ở trên. Kiểu định tuyến này đôi khi được gọi là định tuyến theo chìa khóa (key based routing).

Vượt ra ngoài tính đúng đắn cơ bản của việc định tuyến, còn có hai ràng buộc quan trọng về photo:


 • đảm bảo giữ độ dài tối đa của một tuyến bất kì ở mức thấp, để các yêu cầu có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn;

 • đảm bảo số hàng xóm tối đa của mỗi nút (bậc tối đa của nút bất kì) ở mức thấp, để chi phí bảo quản không quá cao.

Tất nhiên, để có các tuyến đường ngắn thì cần có bậc tối đa cao. Dưới đây là một số lựa chọn thông dụng cho bậc tối đa và độ dài đường, trong đó là số nút tham gia DHT:


 1. Bậc , độ dài đường

 2. Bậc , độ dài đường

 3. Bậc , độ dài đường

 4. Bậc , độ dài đường

Lựa chọn thứ ba là thông dụng nhất, tuy không tối ưu lắm về tương quan giữa bậc và độ dài đường, vì các tô pô như vật thường cho phép lựa chọn hàng xóm một cách mềm dẻo hơn. Nhiều DHT sử dụng sự mềm dẻo đó để chọn hàng xóm ở gần theo nghĩa độ trễ của mạng vật lý bên dưới.


Các thuật toán cho mạng overlay[sửa | sửa mã nguồn]


Bên cạnh các thuật toán định tuyến, có nhiều thuật toán khai thác cấu trúc của mạng overlay cho việc gửi thông điệp tới tất các nút hoặc một tập con các nút của một DHT.[4] Các thuật toán này được sử dụng trong các ứng dụng để gửi lan truyền multicast, range queries, hoặc để thu thập thống kê.



Các giao thức và cài đặt DHT[sửa | sửa mã nguồn]


Các ứng dụng dùng DHT[sửa | sửa mã nguồn]







Comments

Popular posts from this blog

Căn cứ không quân MacDill - Wikipedia

Lối vào cổng chính trước khi cập nhật Căn cứ không quân MacDill Michael Moffitt Cơ sở tiếp khách của khách. Dành riêng vào năm 2002 cho Lt Col Michael Moffitt, USAF (Ret) Căn cứ không quân MacDill ( MacDill AFB ) (IATA: MCF ICAO: [19459] FAA LID: MCF ) là một cài đặt Không quân Hoa Kỳ hoạt động nằm 4 dặm (6,4 km) về phía nam-tây nam của trung tâm thành phố Tampa, Florida. "Cánh máy chủ" cho MacDill AFB là Cánh cơ động số 6 (6 AMW), được giao cho Không quân thứ mười tám (18AF) của Bộ Tư lệnh Không quân (AMC). 6 AMW được chỉ huy bởi Đại tá Stephen Snelson. [3] Tổng quan [ chỉnh sửa ] 6 AMW tại MacDill AFB vận hành 16 KC-135R Stratotankers và ba máy bay C-37A cung cấp hỗ trợ nhiệm vụ hàng ngày cho hơn 3.000 nhân viên trong bộ chỉ huy trực tiếp của mình, cùng với hơn 50 đối tác nhiệm vụ bao gồm hơn 12.000 nhân viên, bao gồm Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (USCENTCOM), Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ (USSOCOM) , Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hàng hải Hoa K…

Dulce et Decorum Est – Wikipedia tiếng Việt

Dulce et Decorum est – là bài thơ của nhà thơ Anh Quốc Wilfred Owen viết năm 1917 và được công bố năm 1921, sau khi nhà thơ đã hy sinh tại một trận đánh vào năm 1918 trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bài thơ có 28 dòng. Đầu tiên, đây là một bức thư riêng nhưng sau Wilfred Owen đã quyết định công bố đến đông đảo bạn đọc.
Bài thơ bắt đầu bằng hình ảnh những người lính trận mạc băng qua bùn lầy, khói lửa của chiến tranh trở về phía sau… Mệt mỏi và bị hơi độc tấn công… Một người trong số họ bị chết vì trúng khí độc… Khổ cuối là những lời kêu gọi chống chiến tranh. Tác giả dùng câu danh ngôn của đại thi hào Horace thời La Mã cổ đại: Dulce et decorum est/ pro patri mori (Được chết vì tổ quốc/ sung sướng và ngọt ngào thay). Bài thơ được viết bằng một tình cảm chân thành và chính điều này đã làm cho nó trở thành một trong những bài thơ chống chiến tranh nổi tiếng nhất.


Dulce et Decorum Est

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through …

PETN – Wikipedia tiếng Việt

PETN (pentaerythritol tetranitrat, tên thường gọi: penthrit; công thức hóa học: C(CH2ONO2)4) là một trong số những chất nổ mạnh nhất đã biết, nó nhậy nổ ma sát và nhậy nổ chấn động hơn TNT, không bao giờ sử dụng một mình làm thuốc dẫn nổ. PETN ban đầu được dùng làm thuốc dẫn nổ và thuốc nổ chính của đạn nhỏ, nay nó được dùng làm thuốc nổ sau trong kíp nổ, được dùng làm thuốc lõi của dây truyền nổ.
Trong dược phẩm, PETN được dùng làm thuốc dãn mạch như glyceryl trinitrat, "lentonitrat", là PETN nguyên chất.[1]



Là một chất hóa học bền. Bảo quản vận chuyển dễ hơn RDX. Tan mạnh trong methyl axetat, có thể phân hủy trong acetone, tan một ít trong ethanol và benzene.
Tốc độ truyền nổ của PETN khi mật độ 1,7 g/cm³ là 8.400 m/s. Mật độ tối đa của tinh thể khoảng 1,773 g/cm³, chảy ở 141 °C.
Các thông số kỹ thuật:


PETN không phải là một chất có sẵn trong tự nhiên, nên nó ảnh hưởng không tốt với môi trường. PETN bị phân hủy bởi vi khuẩn, khi nó thải ra từ phân hay nước tiểu chưa xử lý, hoặc…